HOT nhất
X
> Hướng dẫn sử dụng MS PowerPoint 2007 (page 2)

Lưu trữ theo danh mục: Hướng dẫn sử dụng MS PowerPoint 2007

Bài 1: Làm quen với PowerPoint 2007

WordArt powerpoint 2007

PowerPoint 2007 là một phần của bộ Microsoft Office 2007. Cũng giống như Word (chương trình xử lý văn bản), Excel (bảng tính), PowerPoint giúp chúng ta tạo nên các bài thuyết trình / báo cáo sinh động và lôi cuốn. Do PowerPoint được tích hợp rất chặt chẽ với các thành phần khác của bộ Microsoft Office 2007, nên chúng ta có ... Read More »

Scroll To Top