HOT nhất
X
> Hướng dẫn sử dụng MS PowerPoint 2007 (page 2)

Lưu trữ theo danh mục: Hướng dẫn sử dụng MS PowerPoint 2007

Bài 3: Tạo bài trình diễn PowerPoint

Các mẫu từ Internet

Bài này tập trung nói về cách mở chương trình PowerPoint để tạo một bài báo cáo mới, cách sử dụng các mẫu định dạng sẵn để làm PowerPoint. Cách lưu bài trình diễn và báo cáo. Ngoài ra bài này cũng còn hướng dẫn cách bảo vệ bài báo cáo powerpoint bằng mật khẩu. Bài này các bạn cũng ... Read More »

Scroll To Top