HOT nhất
X
> Tìm hiểu thuật ngữ Mạng & Internet

Lưu trữ theo danh mục: Tìm hiểu thuật ngữ Mạng & Internet

Bài 1: Các thuật ngữ thường gặp trong khi sử dụng internet

Bài này là bài đầu tiên trong loạt bài Tìm hiểu thuật ngữ Mạng & Internet, mời các bạn “nhập môn” Tôi sẽ sắp xếp các thuật ngữ theo mức độ phổ biến – Internet: Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu – Webpage: Webpage là một nội dung, một tài liệu trong dịch vụ www, được truy cập đến bằng một trình duyệt ... Read More »

Scroll To Top