HOT nhất
X
> Tag Archives: Countif

Tag Archives: Countif

Bài tập mẫu hàm COUNTIF và COUNTIFS trong Excel (Có lời giải)

Bảng dữ liệu bài tập hàm Countif và countifs

Dưới đây là bài tập mẫu điển hình (kèm lời giải) làm ví dụ cho việc áp dụng hàm thống kê có điều kiện COUNTIF và COUNTIFS, tức đếm số giá trị thỏa một hoặc nhiều điều kiện được gán. Ngoài ra, đây còn là một bài tập ôn thi chứng chỉ A tin học văn phòng hiệu quả. Ở cuối ... Read More »

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel (có ví dụ)

Cách sử dụng Hàm COUNTIF Trong MS Excel, hàm COUNTIF có tác dụng đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước. Nếu có yêu cầu liên quan đến việc đếm xem có bao nhiêu XXX mà có 1 (một) điều kiện YYY thì ta liên tưởng ngay đến sử dụng hàm COUNTIF để tính toán. Cú pháp ... Read More »

Scroll To Top